Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2024-03-25

Edycja dokumentu: Deklaracja dostępności

2024-01-05

Edycja dokumentu: Regulamin Zwiedzania CKŚ
Edycja dokumentu: Kontakt

2023-10-27

Edycja dokumentu: Kontakt

2023-10-05

Edycja dokumentu: Kontakt

2023-05-25

Edycja dokumentu: Kontakt

2023-04-07

Edycja dokumentu: Deklaracja dostępności

2023-03-25

Utworzenie dokumentu: Sprawozdanie z działalności za rok 2022

2023-03-23

Edycja dokumentu: Zmiana składu Rady Programowej Centrum Kultury Śląskiej (kadencja 2022 - 2026)
Utworzenie dokumentu: KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY 2023
Utworzenie pozycji menu: Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
Utworzenie dokumentu: Zmiana składu Rady Programowej Centrum Kultury Śląskiej (kadencja 2022 - 2025)

2023-03-15

Utworzenie dokumentu: Dyrektor Centrum Kultury Śląskiej - Kamila Paradowska
Utworzenie pozycji menu: Oświadczenie majątkowe 2023
Utworzenie pozycji menu: Oświadczenia majątkowe podlegające publikacji
Utworzenie dokumentu: Uchwała Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury Śląskiej
Utworzenie dokumentu: Wynik konkursu na stanowisko dyrektora CKŚ
Utworzenie pozycji menu: Wyniki konkursu

2023-03-03

Edycja dokumentu: Kontakt

2023-01-06

Edycja dokumentu: Koncepcja programowa działania samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Kamila Paradowska
Utworzenie dokumentu: Koncepcja programowa działania samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim Kamila Paradowska
Utworzenie pozycji menu: Koncepcja programowa

2023-01-05

Edycja dokumentu: Kontakt

2022-12-07

Utworzenie dokumentu: Informacja o Inspektorze Danych Osobowych w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim
Utworzenie pozycji menu: Inspektor Ochrony Danych Osobowych

2022-09-22

Utworzenie dokumentu: Ogłoszenie Zarządu Powiatu Tarnogórskiego o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim.
Utworzenie pozycji menu: Konkurs na dyrektora CKŚ

2022-09-05

Edycja dokumentu: Kontakt
Edycja dokumentu: Kontakt

2022-08-08

Utworzenie dokumentu: Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informuje o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim.
Utworzenie pozycji menu: Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na Dyrektora CKŚ
Usunięcie dokumentu: Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora CKŚ
Przesunięcie dokumentu: Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora CKŚ
Utworzenie dokumentu: Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora CKŚ

2022-08-02

Utworzenie dokumentu: Regulamin organizacyjny Centrum Kultury Śląskiej

2022-06-17

Edycja dokumentu: Kontakt

2022-06-08

Utworzenie dokumentu: Sprawozdanie z działalności za rok 2021
Edycja dokumentu: Kontakt
Utworzenie dokumentu: Rada Programowa Centrum Kultury Śląskiej od roku 2022

2022-06-06

Edycja dokumentu: Kontakt

2021-12-29

Utworzenie dokumentu: Wnioski o zapewnienie dostępności
Utworzenie pozycji menu: Wnioski o zapewnienie dostępności

2021-12-17

Edycja dokumentu:
Edycja dokumentu:
Edycja dokumentu: Kontakt

2021-10-13

Edycja dokumentu:

2021-08-05

Utworzenie dokumentu: Regulamin najmu CKŚ
Utworzenie pozycji menu: Regulamin najmu CKŚ
Usunięcie dokumentu: Regulamin najmu CKŚ
Przesunięcie dokumentu: Regulamin najmu CKŚ

| Następne