Instrukcja użytkowania Biuletynu Informacji Publicznej

1. Opis elementów na stronie BIP

Strona Główna - odnośnik do strony głównej Biuletynu.

Mapa serwisu - odnośnik do strony zawierającej strukturę Biuletynu.

Szukaj - odnośnik do podstrony wyszukiwarki.

Rejestr zmian - odnośnik do podstrony zawierającej informację o zmianach dokonywanych na dokumentach wprowadzonych wcześniej do Biuletynu.

Redakcja - odnośnik do podstrony zawierającej informację o osobach odpowiedzialnych za redagowanie treści umieszczonych Biuletynie.

Kontakt - dane kontaktowe instytucji-posiadacza Biuletynu Informacji Publicznej.

Informacje nieudostępniane w Biuletynie - odnośnik do podstrony zawierającej informację o dokumentach nieudostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz sposobach i procedurach uzyskania dostępu do tych dokumentów.

Pomoc - odnośnik do podstrony zawierajęcej instrukcję korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej (tą stronę właśnie oglądasz).

Administracja serwisu - odnośnik do podstrony zawierającej okno logowania się do modułu administracyjnego. Prawo do logowania posiadają wyłącznie zarejestrowani redaktorzy Biuletynu. Wszelkie próby logowania są rejestrowane.

Menu podmiotowe - menu zawierające odnośniki do struktury dokumentów pogrupowanych według indywidualnych kryteriów wystawcy dokumentów, np. według struktury organizacyjnej instytucji-posiadacza Biuletynu.

Menu przedmiotowe - menu zawierające odnośniki do struktury dokumentów pogrupowanych według kryteriów merytorycznych, np. struktury spraw z zakresu kompetencji instytucji-posiadacza Biuletynu.

2. Nawigacja po stronie BIP

Nawigacja na stronach Biuletynu Informacji Publicznej odbywa się za pośrednictwem aktywnych elementów (linków) obu "Menu". Klikając w jeden z aktywnych elementów "Menu przedmiotowego" będź "Menu Podmiotowego" użytkownik przechodzi do poszczególnych katalogów przypisanych do wskazanego elementu "Menu". Na podobnych zasadach odbywa się przechodzenie do kolejnych podkatalogów. Katalog, w którym znajduje się użytkownik jest podświetlony na czerwono. Na stronę główną przenosi odnosnik "Strona Gówna" dostępny z każdego poziomu Biuletynu.

3. Praca z dokumentami w BIP

Dokumenty zamieszczone w Biuletynie są dostępne z trzech poziomów poziomu Menu przedmiotowego i Menu podmiotowego oraz wyszukiwania. Dostępność z poziomu "Menu". Klikając w jeden z elementów aktywnych Menu Podmiotowego lub Przedmiotowego użytkownik zostaje przeniesiony na podstronę zawierającą dwa pola: pole Menu, a także pole Wyboru Dokumentów, w którym znajdują się dokumenty dodane w ostatnim miesiącu, przyporządkowane do konkretnego elementu Menu. Klikając w kolejne podkatalogi wyświetlane są tylko dokumenty przypisane do konkretnego z podkatalogów. Przejście do dokumentu następuje po kliknięciu w napis więcej. Dokumenty sortowane są według kryterium czasu dodania do bazy. Dostępność z poziomu "wyszukiwania". Po wpisaniu jakiegokolwiek słowa bądź frazy w okno wyszukiwania pojawi się informacja o wynikach przeszukiwania. Jeżeli system odnajdzie w bazach szukane słowo lub frazę poinformuje o tym wyświetlając tytuł dokumentu zawierającego w treści, tytule, nazwie załącznika, słowach kluczowych bądź komentarzu szukane elementy. Klikając w tytuł dokumentu użytkownik zostanie przeniesiony na podstronę zawierającą pełną treść dokumentu. Standardowy dokument, oprócz stałych pól takich jak: Tytuł, Data utworzenia, Symbol dokumentu, Treść dokumentu, Dane osoby wprowadzającej może zawierać także komentarz. Jeżeli dokument posiada załączniki, zostanie to zaznaczone wraz z informacją o nazwie dołączonego pliku i jego rozmiarach. Każda podstrona zawierająca dokument posiada pasek ze ścieżką umożliwiającą przechodzenie do katalogów nadrzędnych nad katalogiem, w którym znajduje się dokument.

4. Wyszukiwanie w BIP

Zawartość Biuletynu może być przeszukiwana. Wyszukiwanie rozpoczyna się po wpisaniu w okno wyszukiwania wyrazu bądź frazy. Podczas takiego wyszukiwania system przeszukuje wszystkie pola bazy danych, stąd też w wynikach wyszukiwania może pojawić się wiele znalezionych pozycji.